Pædagogik og personale

Personale


Vi er rigtig stolte over vores personale! Vi har meget personale, der har været i vores institution i mange år. Det tager vi som et godt tegn - et hus, der er rart at være i for de voksne, er også rart at være i for børnene.


Selvom det er garvede kræfter, vi trækker på, følger det pædagogiske personale den pædagogiske udvikling med stor interesse. Det betyder også, at vi ofte har studerende, som kan inspirere med det, der rører sig på seminarierne.


I vores institution lægger vi vægt på en stærk samarbejdskultur, hvor også personalet er anerkendende overfor hinanden, og hvor det er naturligt og uproblematisk at give hinanden faglig sparring.


Den styrkede pædagogiske læreplan

Hvert år afholdes en pædagogisk dag, hvor personalet arbejder med den styrkede læreplan. Ved at læse læreplanene, får man et godt indtryk af, hvordan personalet konkret arbejder i dagligdagen.


Download Den styrkede pædagogiske læreplan nedenfor - der er også gode tips at hente i personalets konkrete beskrivelser af, hvordan de arbejde med emner som sprogstimulering, konflikter og lærerplanstemaer.


Pædagogik

Her kan du læse små citater fra institutionens læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan  beskriver blandt andet, hvordan vi arbejder med de seks læringsmål:

- Alsidig personlig udviklling

- Sociale udvikling

- Krop, sanser og bevægelse

- Kommunikation og sprog

- Natur, udeliv og Science

- Kultur, æstetik og fællesskab


Hele Læreplanene kan downloades her på siden.

"Pædagogisk praksis: Vi har valgt at vægte følgende områder: Selvhjulpenhed, sprogstimulering, konflikthåndtering, pædagogisk dokumentation, råderum og respekt, individuelle hensyn, samt anerkendende relationer, som grundlag for institutionens pædagogik. Vi er i øvrigt meget opmærksomme på at være nærværende voksne i vores samvær med børnene."