Om institutionen

Én institution - to huse


Vores institution består af to huse


 • Børnehuset Nathanael, Holmbladsgade 21
 • Børnehuset Sundbyvester, Gullandsgade 8, 
 • Sundbyvesters legeplads ligger på Sundholmsvej 6, her er de hele sommeren. • Vi inspirerer hinanden fagligt gennem udveksling og møder
 • Vi samarbejder om at holde åbent i sommerperioden, hvor få børn har behov for pasning
 • Vi deler vikarer
 • Vi deler transport i forbindelse med udflugter
 • Vi samler kræfterne i en fælles bestyrelse


Anne Marie Fransen er leder af begge huse.

Mette Wrønding er afdelingsleder i Sundbyvester.

Børnehusene Nathanael og Sundbyvester er en selvejende institution.


Vi er medlem af fobu, som er en paraplyorganisation for selvejende og private dag- og fritidstilbud.


fobu forklarer om selveje:

"Selveje er at tage ansvar. I en selvejende institution bestemmer brugerne selv.


At være selvejende institution betyder, at man er herre i eget hus. Man bestemmer selv hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. Selveje er dermed den driftsform der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere."

Læs rmere om selveje her

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire forældre-repræsentanter, to suppleanter, to medarbejderrepræsentanter, et medlem fra Menighedsrådet ved Nathanael Sogn, og instutionens leder.


Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt eller efter behov.


Pr. januar 2020 har bestyrelsen følgende medlemmer:

 • Formand:Cecilie Mars Dvoracek (Børnehuset Sundbyvester)
 • Næstformand: Ulrik Lassen (BørnehusetNathanael)
 • Forældrerepræsentant: Line Lerche Bødker (Børnehuset Sundbyvester)
 • Forældrerepræsentant: Andreas Mebus (Børnehuset Nathanael)
 • Afdelingsleder: Mette Resting Wrønding (Børnehuset Sundbyvester)
 • Medarbejderrepræsentant: Simon Lorendsen (Børnehuset Nathanael)
 • Institutionens leder: Anne Marie Kjær Frandsen
 • Repræsentant fra Nathanael Sogns menighedsråd: Nicolai Pelzer


Vedtægter

Institutionerns formål er:


"... i en tryg og glad atmosfære – at fremme børns evne til aktivt fællesskab, at give muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, og at øge deres lyst til at lære og udfolde deres fantasi. Forældrene skal i videst mulig omfang inddrages i arbejdet omkring institutionen, som skal stå åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. ..."