Pædagogik og personale

Her kan du læse små citater fra institutionens årsplan. Årsplanen beskriver blandt andet, hvordan vi arbejder med de seks læringsmål:

- Personlige komptencer

- Sociale kompetencer

- Krop og bevægelse

- Sprog

- Natur og naturfænomener

- Kulturelle udtryksformer og værdier


Hele årsplanen kan downloades her på siden.

Personale


Vi er rigtig stolte over vores personale! Vi har meget personale, der har været i vores institution i mange år. Det tager vi som et godt tegn - et hus, der er rart at være i for de voksne, er også rart at være i for børnene.


Selvom det er garvede kræfter, vi trækker på, følger det pædagogiske personale den pædagogiske udvikling med stor interesse. Det betyder også, at vi ofte har studerende, som kan inspirere med det, der rører sig på seminarierne.


I vores institution lægger vi vægt på en stærk samarbejdskultur, hvor også personalet er anerkendende overfor hinanden, og hvor det er naturligt og uproblematisk at give hinanden faglig sparring.


Årsplan


Hvert år afholdes en pædagogisk dag, hvor personalet arbejder med årsplanen. Ved at læse årsplanen, får man et godt indtryk af, hvordan personalet konkret arbejder i dagligdagen.


Download årsplanen nedenfor - der er også gode tips at hente i personalets konkrete beskrivelser af, hvordan de arbejde med emner som sprogstimulering, konflikter og lærerplanstemaer.


Pædagogik

"Pædagogisk praksis: Vi har valgt at vægte følgende områder: Selvhjulpenhed, sprogstimulering, konflikthåndtering, pædagogisk dokumentation, råderum og respekt, individuelle hensyn, samt anerkendende relationer, som grundlag for institutionens pædagogik. Vi er i øvrigt meget opmærksomme på at være nærværende voksne i vores samvær med børnene."

Vores pædagogiske fokuspunkt i 2015 er sproglig udvikling.


"Det at have et sprog, som man kan gøre sig forståelig på, er på mange måder grundstenen for et barns udvikling. Sproget har betydning i forhold til barnets selvværd. Det er vigtigt for barnet, at kunne gøre opmærksom på sig selv, og være en aktiv del i samspil med de andre børn. Sprog og sprogforståelse er også vigtig i forhold til at tage imod læring og opsøge den."


"Børn har behov for at møde nærværende voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan give udtryk for deres meninger, følelser og tanker."


"Vi sørger for, at de enkelte børns behov tilgodeses. Vi vil f.eks. ofte dele børnene op i mindre grupper. Derved får det enkelte barn mere voksenkontakt og en anden ro omkring sig. En lille overskuelig gruppe af kammerater og mere plads til selv at ytre sig. Dette gør, at barnet bedre tør være sig selv."


"I det inkluderende fællesskab er forskellighed et potentiale, der kan tilføre fællesskabet nye muligheder"

Copyright © All Rights Reserved