Om institutionen

Én institution - to huse


Vores institution består af to huse


 • Børnehuset Nathanael, Holmbladsgade 21
 • Børnehuset Sundbyvester, Gullandsgade 8, 
 • Sundbyvesters legeplads ligger på Sundholmsvej 6, her er de hele sommeren.Collage
 • Vi inspirerer hinanden fagligt gennem udveksling og møder
 • Vi samarbejder om at holde åbent i sommerperioden, hvor få børn har behov for pasning
 • Vi deler vikarer
 • Vi deler transport i forbindelse med udflugter
 • Vi samler kræfterne i en fælles bestyrelseAnne Marie Fransen er leder af begge huse.

Mette Wrønding er afdelingsleder i Sundbyvester.

Børnehusene Nathanael og Sundbyvester er en selvejende institution.Vi er medlem af fobu, som er en paraplyorganisation for selvejende og private dag- og fritidstilbud.


fobu forklarer om selveje:

"Selveje er at tage ansvar. I en selvejende institution bestemmer brugerne selv.


At være selvejende institution betyder, at man er herre i eget hus. Man bestemmer selv hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. Selveje er dermed den driftsform der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere."

Læs rmere om selveje her

Vores pædagogiske fokuspunkt i 2016 er sproglig udvikling.


Det at have et sprog, som man kan gøre sig forståelig på, er på mange måder grundstenen for et barns udvikling. Sproget har betydning i forhold til barnets selvværd. Det er vigtigt for barnet, at kunne gøre opmærksom på sig selv, og være en aktiv del i samspil med de andre børn.

Sprog og sprogforståelse er også vigtig i forhold til at tage imod læring og opsøge den.


Børn har behov for at møde nærværende voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan give udtryk for deres meninger, følelser og tanker.


Læs mere om læringsmål for sproglig udvikling for 0-6 årige og hvilke metoder institutionen benytter og meget mere i den pædagogiske årsplan

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire forældre-repræsentanter, to suppleanter, to medarbejderrepræsentanter, et medlem fra Menighedsrådet ved Nathanael Sogn, og instutionens leder.


Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt eller efter behov.


Pr. maj 2017 har bestyrelsen følgende medlemmer:

 • Formand: Camilla Skovgård axelsen (Børnehuset Nathanael)
 • Næstformand: Tine Tikøb  (Børnehuset Sundbyvester)
 • Forældrerepræsentant: Anke Karabanov (Børnehuset Nathanael)
 • Forældrerepræsentant: Jannie Micheelsen  (Børnehuset Sundbyvester)
 • Medarbejderrepræsentant: Mette Resting Wrøndin (Børnehuset Sundbyvester)
 • Medarbejderrepræsentant: Jannie Kjærgaard (Børnehuset Nathanael)
 • Institutionens leder: Anne Marie Kjær Frandsen
 • Repræsentant fra Nathanael Sogns menighedsråd: Jytte Rønne
 • Suppleant: vakant (Børnehuset Nathanael)
 • Suppleant: vakant  (Børnehuset Sundbyvester)


Vedtægter


Institutionerns formål er:


"... i en tryg og glad atmosfære – at fremme børns evne til aktivt fællesskab, at give muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, og at øge deres lyst til at lære og udfolde deres fantasi. Forældrene skal i videst mulig omfang inddrages i arbejdet omkring institutionen, som skal stå åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. ..."Copyright © All Rights Reserved